Ankara Serbest Mali Müşavir
Ankara Serbest Mali Müşavir
Ankara Serbest Mali Müşavir, Ankara Mali Müşavir, Ankara SMMM, Ostim SMMM, Ostim Serbest Mali Müşavir, İvedik SMMM, İvedik Serbest Mali Müşavir, Ostim SMMM Vedat Kara, Yenimahalle SMMM Vedat Kara, Ankara Serbest Mali Müşavir Vedat Kara, İvedik Muhasebeci, Ostim Muhasebeci, Batıkent Muhasebeci, Batıkent SMMM, Batıkent Serbest Mali MÜşavir, Şirket Nasıl Kurulur ?, Şirket Kuruluş Masrafı, Ostim Mali Müşavir Muhasebeciler , İvedik mali müşavir Muhasebeciler , E ticaret firması nasıl kurulur , Şahıs firması nasıl kurulur ? , Yenimahalle mali Müşavir ,

Limited Şirket Nasıl Kurulur ?

limited Şirket Kuruluş Masrafları ve Süresi

Limidet şirket; 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; 503’üncü maddesinde iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından; ticaret unvanı altında kurulan, ortakların mesuliyeti koymaya taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkettir. Ancak yeni düzenleme ile beraber, limeted şirketlerin yalnızca tek ortağı olabilmektedir. En fazla ortak sayısı ise 50 olarak belirlenmiştir. En az on bin Türk lirası sermaye taaahhüdü gerekmektedir. Bunun yanı sıra, pay sahibi olacakların 25 liradan daha fazla yatırmış olması gerekmektedir.
Limited şirket kurmak için gereken belgeler ise kısaca; dilekçe, Kuruluş Bildirim Formu, Noter Tasdikli Sözleşme, İkametgah Belgesi, Oda Kayıt Beyannamesi, Sermayenin Yatırıldığına Dair Dekont, Kira Kontratı olmaktadır.
Limited şirket ile yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve kararlaştırılmış her türlü ticari faaliyet gerçekleştirilebilir. Ancak bu aşamada bilinmesi gereken bankacılık ve sigortacılık sektörü için limited şirket kurulamayacağıdır. Şirket kurulurken yapılan sözleşmedeki hükümlere göre tüm ortakların yetki ve payları da tespit edilmektedir.

Limited Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

Limeted şirket kuruluş aşamasında çeşitli zorunlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunların başında ticaret unvanını seçmek gelmektedir. Bunun yanı sıra; seçilen ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmeleri, sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmaları, biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket ana sözleşmesini 15 gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesinde ifade edilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek de gerekmektedir. Limited şirketi kurmak için diğer önemli hususular ise; Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek ve Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmektir. Şayet şirketin kurucuları tüzel kişi ise; yetkili birimlerin noter onaylı olan iştirak kararlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmek gerekmektedir. Bununla beraber aynı sermaye söz konusu ise aynı olan sermayenin değerini ifade etmek için mahkeme bilirkişi tespit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirmek de gerekmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna iletmekle beraber işletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak da gerekmektedir. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak gerekmektedir.

Hizmetleri ile burada sayılmayıp da talep edilen muhasebe alanında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda hizmetler vermekteyiz. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vedat Kara,Ankara Muhasebeci Mali Müşavir,Ostim Muhasebeci Mali Müşavir,Ankara Muhasebeci , Şahıs Firması Nasıl Kurulur ?, E Ticaret firma kuruluş ?, Yenimahalle Mali MüşavirYenimahale mali müşavir

Adrs: Ostim Osb 1170 Sok. Özçelik işmerkezi no:4/79 Yenimahalle/ANKARA

Website Vedatkara.com

ANKARA MALİ MÜŞAVİR

  HEMEN ARA   WHATSAPP